هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
BATPRO اطلاعات php
ESSCA اطلاعات php
MADAGASCAROIL اطلاعات php
SIPEM اطلاعات php
SRV0 اطلاعات php
SRV1 اطلاعات php
SRV2 اطلاعات php
TECHNOPET اطلاعات php