Det er ingen nettverksproblemer for tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
BATPRO PHP-info
ESSCA PHP-info
MADAGASCAROIL PHP-info
SIPEM PHP-info
SRV0 PHP-info
SRV1 PHP-info
SRV2 PHP-info
TECHNOPET PHP-info