Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
BATPRO PHP Info
ESSCA PHP Info
MADAGASCAROIL PHP Info
SIPEM PHP Info
SRV0 PHP Info
SRV1 PHP Info
SRV2 PHP Info
TECHNOPET PHP Info